Aleksander Hardashnakov


sc0055eb34

sc005607d1

sc00546a8b-1

sc000bcd32

sc0069fde7-1

sc00234e0a-610x790

sc0066a63e-1-1

sc001b276f-610x859

Artist Bio

b. 1982 East Side, lives and works in Warsaw, Poland.

Aleksander Hardashnakov on zero1blog